Töötajad osalevad pidevalt täiend koolitustel ja kasutavad kõige uuemaid / kvaliteetsemad tooteid.

Töid teostatakse kõige uuemate tehnoloogiate järgi.